| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |?

                


.

     
c 1972 1984


    


?

    


.

              
c 1972 1975


         
c 1981 1988


         


.

   
c 1976 1984


  


?

  

  

BDH.RU © TAKAYA MUSIC, 20022020.
, , / .
( ):